Opole: Zachwyt nad ludźmi i ziemią śląską w dziele Zofii Kossak “Nieznany kraj”

10 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez opolski oddział stowarzyszenia Civitas Christiana. Odbyło się ono w zabytkowym klasztorze w Opolu-Czarnowąsach. Przedstawiono na nim twórczość Zofii Kossak.

Wysłuchaliśmy opowiadania “Uparte mniszki” z cyklu “Nieznany kraj” oraz wystąpień mu poświęconych. Opowiadanie odczytała aktorka teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Judyta Paradzińska.

Zofia Kossak ukochała Śląsk oraz jego kulturę, choć z tym regionem Polski od początku nie była związana. Historię przybycia pisarki na ziemię śląską oraz jej umiłowanie sercem tej krainy przybliżyła badaczka twórczości Kossak dr Joanna Jurgała-Jureczka. Z kolei kontekst historyczny oraz życie w zakonie czarnowąskim poznaliśmy dzięki prelekcjom gości z “Civitas Christiana” we Wrocławiu – dr Annie Sutowicz i Piotrowi Sutowiczowi. Moderatoka spotkania prof. Krystyna Kossakowska-Jarosz z Uniwersytetu Opolskiego zwróciła uwagę na trudną sytuację historyczną i etniczną Śląska oraz jego obecność w badaniach naukowych.

Książki Zofii Kossak można zakupić poprzez stronę internetową Instytutu Wydawniczego PAX (LINK)