Góra św. Anny: 95. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

Brygada Opolska wraz z Brygadą Łódzką wzięły udział w uroczystościach upamiętniających wybuch trzeciego powstania śląskiego. To wystąpienie zbrojne rozpoczęło się w nocy z 2/3 maja i trwało do 5 lipca 1921, kiedy zawarto rozejm. Miało ono na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski i mimo, że często o tym zapominamy – było powstaniem zwycięskim. 

12 października 1921 podjęto decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla.