Wieluń: 79. rocznica wybuchu II wojny światowej

1.09.1939 o 4:40 Niemcy bez wypowiedzenia wojny zbombardowali Wieluń – miasto bez znaczenia militarnego ani przemysłu. Zginęło ok. 1200 cywilów, zniszczono 75% zabudowy miasta. Dziś pod budynkiem, który postawiono w miejscu szpitala, na który spadły pierwsze bomby, odbyły się uroczystości, w których wzięliśmy udział.